نماینده ایران در نشست یونسکو: مفهوم تساوی جنسیتی در غرب، تیشه ای بر پیکره اجتماع و خانواده است

0

سلامت نامه – استادیار دانشگاه الزهرا (س) با انتقاد از مفهوم غربی تساوی جنسیتی که به دنبال تحقق تشابه جنسیتی است، گفت که این مفهوم در غرب بر محوریت فردی سرد و مهلک بنا شده و در نهایت به شکل تهدیدی سیاه بر نبض اجتماع و به ویژه نهاد خانواده سایه ای زائل ناشدنی افکنده است.

دکتر ‘مریم صف آراء’، استادیار دانشگاه الزهرا (س) که به عنوان نماینده ایران در دوره آموزشی توسعه دانش زنان با تمرکز بر تقویت رهبری این قشر در مالزی شرکت کرده است روز شنبه به خبرنگار ایرنا، گفت: نگاه تک بعدی به نقش زنان و تمرکز بر رشد توانمندی به نفع نظام سرمایه داری در نهایت تخریب جایگاه و منزلت حقیقی و اختلال وضعیت اجتماعی زن را به همراه خواهد داشت.

این دوره آموزشی با هدف ارتقای دانش زنان در علم و فناوری با همکاری سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) و بانک توسعه اسلامی در مالزی و به میزبانی کوالالامپور، پایتخت اقتصادی این کشور برگزار شد.

وی با تاکید بر ضرورت اجرای برنامه هایی در راستای توانمندسازی زنان، به بیان برخی مشکلات این کارگاه آموزشی پرداخت و گفت: ارتقای دانش زنان باید از همه ابعاد بررسی شود. هنگامی که یک زن چند نقش مختلف را بر عهده دارد و باید توأمان در حیطه همسرداری، تربیت فرزند و وظایف شغلی ایفای نقش کند، سیاست گذاری و برنامه ریزی ها در جهت ارتقای دانش و توانمندی این قشر نیز باید با توجه به نقش های چندگانه اش بصورت موازی صورت پذیرد.

به اعتقاد وی، توانمندسازی زنان در علم و فناوری، یک نگاه تک بعدی به این جنس محسوب می شود. نگاهی که شاخصه های مهم وجودی و نقش های کلیدی زن را مورد بی توجهی قرار می دهد. لذا هنگامی که دنبال پیاده سازی موضوع مدیریت زنان هستیم، باید نگاه جامع و کل نگر داشته باشیم تا بتوان به نتایجی دست یافت که باعث ارتقای جایگاه اساسی و سازنده زن در خانواده و جامعه شود، و شخصیت متعادل و متعالی زن را در همه بسترها به ظهور رساند.

استادیار دانشگاه الزهرا (س) نگاه تک بعدی به زن را محصول جوامعی دانست که خروجی نهایی آنها انسان گرایی (اومانیسم) است. جوامعی که فردیت افراد در آنها مقابل اجتماع و خانواده اهمیت بیشتری یافته است.

وی در ادامه گفت: این قبیل جوامع اگر چه بحث برابری جنسیتی را مطرح کرده اند، اما در عمل مسیری را طی می کنند که به تشابه جنسیتی می انجامد، مسیری که پیدایش نوینی از مرزهای گمشده و دیوارهای فرو ریخته بین مرد و زن است. مسیر که مدینه فاضله استکبار و غرب برای زنده به گور کردن هویت و اصالت حقیقی زن است.

‘ صف آراء’ افزود: فروگذاری و اغماض در توجه و تمرکز بر وضعیت آفرینش زن و تلاش برای ظهور مردانه این قشر، بقای نسل، اجتماع و خانواده را تهدید خواهد کرد. اگر زنان با کمیت و کیفیت مشابه با مردان به کار واداشته شوند و همان وظایفی که بر عهده مرد است بر عهده زن محول شود، این امر بتدریج مسیر تشابه جنسیتی که منزل نهایی آن، از هم پاشیدگی روابط خانوادگی است را به دنبال خواهد داشت

وی نگاه برخی جوامع نسبت به زن را بر خلاف ارزش های فرهنگی و نیز در تضاد با آفرینش دانست و تصریح کرد: برخی کشورهای اسلامی برای برقراری تساوی جنسیتی از همان روش هایی که در غرب استفاده می شود، بهره می گیرند.

به اعتقاد وی، مالزی نیز گام هایی در مسیر برابری جنسیتی برداشته است، اما برخی از خروجی های فرهنگی و اجتماعی که تاکنون در این کشور به دست آمده، نمایانگر تصویر تشابه جنسیتی است و از اینرو نیاز است در مفاد آموزشی و تربیتی به آموزه های اسلامی و در نظر داشتن ماهیت خلقت و فطرت انسان توجه شود.

وی گفت با توجه به ظرفیت هایی که در ایران وجود دارد و نیز نگاه رشدیافته، سازنده و جامع نگر برخی از اساتید جامعه دانشگاهی ایران، می توان وضعیتی را برای آموزش کشورهایی از قبیل مالزی و سایر کشورها فراهم کرد تا از این طریق بتوان احیاگر جایگاه حقیقی زن با تاکید بر طراحی خلقت بود و به الگوسازی از چهره بی بدیل حضرت زهرا (س) و دیگر زنان اسوه عالم وجود، پرداخت.

منبع: ایرنا

Share.

About Author

Leave A Reply