دو قلوهایی که در دو سال متفاوت به دنیا آمدند

0

سلامت نامه – دو قلوهای آمریکایی تنها با ۱۰ دقیقه تفاوت سنی تاریخ تولد خود را در دو سال متفاوت ثبت کردند.

یکی از این دوقلوها پسری به نام “ساویر” است که ساعت ۲۳:۵۱ دقیقه روز یک شنبه ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۶ به دنیا آمد.

اما دومین پسر این خانواده که “اوریت” با فاصله ۱۰ دقیقه ای، ساعت ۱۲:۰۱ دقیقه بامداد روز اول ژانویه ۲۰۱۷ متولد شد.

پدر این خانواده برای مزاح عنوان کرده است “ساویر” برادر خود را در مورد اینکه یکسال از وی برزگتر است دست خواهد انداخت.

منبع: روزنامه فیل استار

Share.

About Author

Leave A Reply